A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség (MAFUMASZ) szakmai minősítésének kategóriái

A MAFUMASZ szakmai minősítésének kategóriái meghatározzák, hogy a minősítő hangversenyen milyen jellegű művek hangozhatnak el. A kategóriák meghatározásának nehézségei miatt, minden kérdéses esetben célszerű egyeztetni a Szövetséggel.

Koncertfúvós kategória:

A kategóriába tartoznak az eredeti magyar és külföldi koncertfúvós zenekarra írt darabok, a komolyzenei művek fúvószenekari átiratai műfaji megkötés nélkül. Nem tartoznak a kategóriába a komolyzenei művek könnyűzenei átiratai.

Koncertfúvós kategóriába tartozhatnak a musicalek, filmzenék műfaji megkötéssel

Könnyűzenei kategória:

A kategóriába tartoznak azok a zenei stílusok, amely nem tartozik se a komolyzene, se a hagyományos népzene körébe.

Mivel a XIX. század vége óta folyamatosan jönnek létre az új műfajok, amelyek kialakulásuk után számtalan zenei stílusra ágaznak szét, a könnyűzene műfajainak felsorolása lehetetlen, de ide tartozik pl. a ragtime, a blues, a jazz, a R&B, a pop/rock, a reggae, a rap/hiphop és az electro.

Hasonlóan a koncertfúvós kategóriához, a könnyűzenei kategóriába is beletartozhat a musical vagy a filmzene.

Nemzetiségi kategória:

Saját etnikumuk magyarországi vagy magyar etnikumuk saját országának népzenei feldolgozásai, népi táncdallamai. A hagyományos táncos mulatságok, lakodalmak, népünnepélyek sajátos zenélési formáinak zenéje.

A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség (MAFUMASZ) szintjeinél alkalmazott nehézségi besorolások

MAFUMASZ GRADE
A (kezdő) 1 és 2
B (közép) 3
C (felső) 4
D (legfelső) 5 és 6

A MAFUMASZ által használt szintek nem a fúvószenekarok minősítését szolgálják, hanem azok besorolását segítik, hogy a minősítésnél milyen nehézségű műveket kell tudni megszólaltatni és milyen követelményeknek kell megfelelniük. Értelemszerűen egy zeneiskolai fúvószenekar nem mérhető össze egy egyetemi vagy professzionális zenekarral, ezért szükséges őket külön rendszerben minősíteni.

A (alap) szint

Ahogy a neve is mutatja kezdő zenekarok kategóriája. Zeneiskolai vagy amatőr zenekarok, akik 1-2 éve kezdték el a zenekari munkát.

Ajánlott összeállítás: „Marching Band” vagy „Young Band” esetleg „Concert Band”

Ajánlott nehézségi fokozat: grade 1 és 2

B (közép) szint

Több éves tapasztalattal rendelkeznek. Hosszabb, több tételes darabokat is meg tudnak szólaltatni. Legalább egy órás repertoárral rendelkeznek, amiben eredeti fúvószenekari művek és indulók is találhatóak. A zenekar képes az állami ünnepek zenei kiszolgálására.

Ajánlott összeállítás: „Concert Band” esetleg „Symphonic Band”

Ajánlott nehézségi fokozat: grade 3

C (felső) szint

Több éves tapasztalattal rendelkeznek. A zenekari tagok képesek az önálló hangolásra. Hosszabb, több tételes darabokat is meg tudnak szólaltatni. Legalább egy órás repertoárral rendelkeznek, amiben eredeti kortárs fúvószenekari művek és koncertindulók is találhatóak. A zenekar képes az állami ünnepek zenei kiszolgálására.

Ajánlott összeállítás: „Concert Band” vagy „Symphonic Band”

Ajánlott nehézségi fokozat: grade 4

D (legfelső) szint

A kategóriába tartozó zenekarok professzionális szinten képviselik a fúvószenekari kultúrát. A zenekar képes a legnehezebb magyar és külföldi kortárs darabok megszólaltatására, azok professzionális interpretálására. A zenekartól elvárt a tökéletes tisztaság és a precíz játék. A zenekar képes az állami ünnepek zenei kiszolgálására is.

Ajánlott összeállítás: „Symphonic Band”

Ajánlott nehézségi fokozat: grade 5 és 6

A kották nehézségi szintjei

Grade 1 (kezdő): 1-2 éve játszóknak. Főleg negyed és hosszabb, ritkábban nyolcad hangokból álló kotta. Bonyolultabb ritmusokat nem tartalmaz. Kevés előjegyzést használ (maximum 2# vagy 2b). A szólamok együtt mozognak. A hangszerek hangterjedelme korlátozott (főleg közép regiszter).

Grade 2 (alsó): a grade 1-nél nehezebb. Már bonyolultabb ritmusokat is használ (szinkópa, nyújtott, éles). Több előjegyzés is előfordulhat (maximum 4# vagy 4b). A hangszerek hangterjedelme korlátozott.

Grade 3 (középső): a legkényelmesebb kategória. Már előfordulhatnak tizenhatodok és bonyolultabb ritmusképletek. Bármelyik hangnemben íródhat. A hangszerek teljes regiszterét használja (alsó, középső, felső).

Grade 4 (felső): számos ritmus és ütemmérő kombináció is előfordulhat. A hangszerek szélesebb regiszterét használja. A játékosoktól nagyobb figyelmet és több gyakorlást követel.

Grade 5 (legfelső): olyan művek, amelyeket nem lehet rögtön lejátszani. Sok munkával, türelemmel és gyakorlással szólaltathatóak meg.

Grade 6 (professzionális): Csak a legkitartóbbaknak. Nagyon nehéz darabok!

FONTOS!

Amennyiben nem lelhető fel egy adott mű nehézségi besorolása, az Elnökség tagjai szívesen nyújtanak tanácsot vagy az alábbi oldalon találhat információt:

Hangszerösszeállítások

Young Band: a megnevezés inkább a nehézségi fokra utal nem az összeállításra. Általában 4 szólamú elosztás az adott hangszercsoportokra elosztva. Széles variációs lehetőséget biztosít.

Marching Band: kevés szólam – több játékos elvű összeállítás. Majdnem minden szólamból csak egy van: fuvola, klarinét 1-2, szaxofon kórus (opcionális), trombita 1-2, vadászkürt, harsona, tenor vagy bariton, tuba és tetszőleges ütő szólamok.

Concert Band: több szólam egy vagy több játékos elvű összeállítás. Pikoló, fuvola 1-2, oboa (opcionális) fagott, klarinét 1-3, szaxofon kórus, kürt 1-2, szárnykürt 1-2 (opcionális), trombita 1-3, harsona 1-3, tenorkürt 1-2, baritonkürt, tuba 1-2 tuba és tetszőleges ütő szólamok.

Symphonic Band: a legkomplettebb fúvószenekari összeállítás. Pikoló, fuvola 1-2, oboa 1-2, angolkürt (opcionális), fagott 1-2, esz-klarinét (opcionális), klarinét 1-3, altklarinét, basszusklarinét, szaxofon kórus, kürt 1-4, szárnykürt vagy kornett 1-2 (3) (opcionális), trombita 1-3, harsona 1-3, tenorkürt 1-2 (3), baritonkürt, tuba 1-2, nagybőgő, dallamütők, timpani, dobok és egyéb ütőhangszerek. Előfordulhat még hárfa és zongora is.

Megosztás: