A mafusz.hu weblapon CSAK A MAGYAR FÚVÓSZENEI ÉS MAZSORETT SZÖVETSÉG éves tagdíjának befizetésére van lehetőség. A vásárlás után, a vételár a szövetség bankszámlájára való megérkezésekor, a vásárló a megvásárolt tagdíjbefizetésről számlát kap elektronikus úton, a vásárláskor megadott ímél címére. A számlán a vásárláskor megadott adatok szerepelnek.

A MAFUSZ.HU (továbbiakban: weblap) oldalról megvásárolt tagdíj (továbbiakban: “Tagdíj”) Ön (továbbiakban: “Felhasználó”) elfogadja az alábbi, az oldal üzemeltetője (Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség közhasznú szervezet, 1143 Budapest, Stefánia út 34., Adószáma: 19622938-1-42 – továbbiakban: “Szövetség”) által kiadott Felhasználói Feltételeket.

Értékesítés

Amikor Ön Tagdíjat vásárol a Szövetségtől, azt közvetlenül a Szövetségtől vásárolja. Minden alkalommal, amikor Tagdíjat vásárol, külön szolgáltatási szerződést köt a (vonatkozó) Feltételek alapján a Szövetséggel.

Használat

A Szövetség azon tagja, aki január 1. napján tagsági jogviszonnyal rendelkezik, az éves tagdíjat minden év március 31. napjáig köteles megfizetni elektronikusan vagy csekken, a Szövetség bankszámlájára történő átutalással vagy készpénzes befizetéssel személyesen az ezzel megbízott személynél. Amennyiben a tag felvételére az év során kerül sor, akkor a tag az éves tagdíjat a tagfelvétel napját követő 30 napon belül köteles befizetni.

Tagdíj éves összege:

 • csoport tagdíja (zenekar, mazsorett csoport és szervezetek): 15.000 Ft
 • csoportok tagdíja (zenekar és mazsorett csoport együtt): 20.000 Ft

A tagdíjat minden év március 31. napjáig, vagy a tagfelvétel napját követő 30 napon belül az alábbi bankszámlára tudja utalni.

Név: Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség

Bank neve és címe: K&H Bank Zrt. 500 Budapest, 1051 Budapest, Arany János u. 20.
Számlaszám: 10200823-22218212-00000000
SWIFT (BIC): OKHB HU HB
IBAN: HU60 1020 0823 2221 8212 0000 0000

Harmadik felek díjai

Előfordulhat, hogy valamely harmadik fél (például az internet- vagy mobilszolgáltatója) hozzáférési vagy adatforgalmi díjat számít fel a tranzakcióval kapcsolatban. Az Ön felelőssége minden ilyen díj megfizetése.

Az Önnel kapcsolatos információk

Annak érdekében, hogy el tudja érni a weblap Tartalmait, szükséges lehet olyan adatainak megadása, mint a név, cím és számlázási adatok. A weblap által gyűjtött információkat a Szövetség kapja meg a szolgáltatás üzemeltetése céljából. A Szövetségnek megadott ilyen jellegű információknak mindig pontosnak, helyesnek és naprakésznek kell lenniük.

Vásárlások és fizetések

Szolgáltatás vásárlása

A szolgáltatás megvásárlására és használatára vonatkozó szerződés akkor teljesül, ha Ön megkapja a Szövetségtől az adott Tagdíj megvásárlását igazoló számlát. Ahhoz, hogy Tagdíjat tudjon vásárolni, nem kell felhasználói fiókkal rendelkeznie.

Fizetésfeldolgozási módszerek

Önnek be kell tartania minden olyan – akár az Szövetséggel, akár valamely harmadik féllel fennálló – vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket vagy más szerződést, amely az adott fizetésfeldolgozási módszer használatát szabályozza. A Szövetség a saját mérlegelési szabadsága alapján és az Ön értesítése nélkül hozzáadhat vagy eltávolíthat fizetésfeldolgozási módszereket. Amint a vásárlás befejeződött, az Ön által választott fizetési módot igénybe véve rendezheti (banki átutalás) tartozását. Kizárólag Ön felelős a végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatos teljes összeg megfizetéséért.

Árazás

A weblapon megjelenő összes Tagdíj ára és elérhetősége bármikor módosulhat azt megelőzően, hogy Ön a gombra kattintana, jelezve, hogy meg szeretné vásárolni a Tagdíjat.

Adók

A Szövetség alanyi adómentes.

Minden értékesítés végleges

A Szolgáltatásban megjelenített Feltételekben vagy az Eladó visszatérítési irányelveiben kifejezetten meghatározott kivételektől eltekintve minden értékesítés végleges, és nincs helye egyéb visszaküldésnek, cserének vagy visszatérítésnek. Az elállásra, valamint a vásárlások visszavonására, illetve a visszatérítés kérésére vonatkozó jogait ezek a feltételek, valamint a Szolgáltatásban megjelenített visszatérítési irányelvek határozzák meg.

Jogok és korlátozások

A Szövetség rendes tagja lehet minden hazai és határainkon túli fúvószenei- és mazsorett egyesület, hivatásos és amatőr fúvós hangszerjátékos, zenekar, népi hangszeres együttes, mazsorett csoport és minden olyan jogi személy, aki a Szövetség céljaival egyetért és kész azok megvalósításában tevékenyen részt venni.

A Szövetség címére beküldhető tagfelvételi kérelmekről az Elnökség dönt.

Valamennyi rendes tag joga:

 • választás,
 • szavazati, tanácskozási és javaslattételi lehetőséggel részt vehet a közgyűlésen,
 • a célokat és feladatokat érintő bármely kérdésben javaslatot tehet az Elnökségnél,
 • időszakonként tájékoztatást kap a Szövetség működését érintő lényeges eseményekről és határozatokról,
 • folyamatos – időszaki kiadvány formájában, továbbá elektronikus úton a Szövetség honlapján tájékoztatást kap a magyar és a nemzetközi fúvós és mazsorett élet eseményeiről,
 • a Szövetség előírásai szerint rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását javasolhatja,
 • tisztségre jelölhető és megválasztható, ha kizáró ok nem áll fenn,
 • igénybe veheti az Országos Kottabank és Címtár szolgáltatásait.

Valamennyi rendes tag kötelezettsége:

 • megtartani az alapszabályt, a Szövetség vezető szerveinek határozatait,
 • a Szövetség eredményes működését elősegíteni, a vállalt anyagi és társadalmi hozzájárulást teljesíteni,
 • védeni a Szövetség vagyonát,
 • a tagdíjat határidőre évenként megfizetni folyó év március 31 ig.

A tagsági viszony megszűnik:

 • önkéntes kilépés,
 • a Szövetség részéről történő megszüntetés,
 • kizárás,
 • elhalálozás következtében.

A kilépési szándékot az Elnökséghez írásban kell bejelenteni.

A Szövetség Küldöttgyűlése megszünteti a tagsági viszonyt, ha a tag:

 • a Szövetség érdekét súlyosan sértő, vagy veszélyeztető magatartást tanúsít,
 • a Szövetségnek szándékosan anyagi vagy erkölcsi kárt okoz,
 • a tagsági viszonyból eredő kötelezettségének felróható okokból ismételt felszólítás ellenére nem tesz eleget,
 • aki egy évi tagdíjjal hátralékban van és ezt az írásbeli felszólításban megszabott időn belül nem fizeti meg és a Fegyelmi Bizottság javasolja,
 • más, hasonló országos fúvószenei vagy mazsorett szervezet tagja.

A tagsági viszony megszűntével a befizetett tagdíj nem követelhető vissza.