Pályázat fúvószenekari induló írására

shutterstock_245200666

Kőszeg Város Fúvószenekara és a Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány pályázatot hirdet új magyar induló megírására.

A pályázat egyfordulós, jeligés.

A pályázat neve: Végvári indulópályázat

A pályázat célja: Új, de a magyar indulóhagyományokat szem előtt tartó fúvószenekari indulók születése, melyek a bevett és általánosan alkalmazott indulórepertoárt színesíthetik.

A pályázók köre: Pályaművet nyújthat be minden magyar zeneszerző, lakhelyre és életkorra való tekintet nélkül.

A pályamű: Befejezett, végighangszerelt, a hangszerelési kritériumoknak megfelelő, még el nem hangzott fúvószenekari induló, mely megtartja a magyar indulókra jellemző szerkesztési és hangszerelési sajátosságokat.

A pályamű hangszerelése a következő apparátusra kell, hogy elkészüljön:

 •         Pikoló (ad lib.)
 •         Fuvola 1. 2.
 •         Oboa (ad lib.)
 •         Fagott (ad lib.)
 •         Esz Klarinét (ad lib.)
 •         B Klarinét 1. 2. 3.
 •         Basszusklarinét (ad lib.)
 •         Alt Szaxofon 1. 2.
 •         Tenor Szaxofon
 •         Bariton Szaxofon (ad lib.)
 •         Vadászkürt (F) 1. 2. 3. 4.
 •         B Trombita 1. 2. 3.
 •         Szárnykürt (B) 1. 2. (3. ad lib.)
 •         Mélyszárnykürt (B – violinkulcs)
 •         Eufónium (C – basszuskulcs)
 •         Harsona (C – basszuskulcs) 1. 2. 3.
 •         Tuba
 •         Ütőhangszerek: Kisdob, Nagydob, Cintányér (Timpani, Harangjáték ad lib.)

Nevezési díj: A pályázatra nevezési díj nincs.

A pályamű beküldése: A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet beküldeni. A pályázati anyagot tartalmazó borítékot ajánlott küldeményként kérjük postára adni az alábbi címre:

Bakos György, 9730 Kőszeg, Táblaház u. 11.

Mivel ajánlott küldeményként minden esetben meg kell adni a feladót is, ezért kérjük feladóként a következő címet megjelölni:

Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány, 9730 Kőszeg, Rajnis. u. 9.

A borítékra kérjük ráírni: VÉGVÁRI INDULÓPÁLYÁZAT

Beküldendő anyagok:

 •         A pályamű partitúrája és szólamanyaga egy nyomtatott példányban a jelige feltüntetésével (a partitúrában és a szólamanyagban is szerepelnie kell ad lib. jelzéssel ellátott szólam(ok)nak);
 •         A pályamű leírása, mely magában foglalhatja a keletkezés körülményeit, a tematika leírását, ill. egyéb, a szerző által fontosnak vélt információkat.
 •         A postai borítékon belül egy másik, ZÁRT borítékban a jelige, a szerző neve, címe, telefonszáma és e-mail címe. A jeligét ezen a zárt borítékon is kérjük feltüntetni.
 •         A pályamű partitúrája, szólamanyaga és a kért leírás PDF formátumban, valamint a pályamű MIDI alapú, vagy más számítógépes módszerrel készített hanganyaga elektronikus adathordozón.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálását egy részről szakmai zsűri végzi, melynek tagjai:

 •         Dohos László, Liszt-díjas karnagy, nyugállományú ezredes, a MH nyugalmazott főkarmestere
 •         Szabó Ferenc, Hidas Frigyes-díjas karnagy, a MAFUMASZ elnöke, a győri Széchenyi István Egyetem tanára
 •         Bekker Gyula, Hidas Frigyes-díjas karnagy, a Debreceni Egyetem tanára
 •         Szilágyi Miklós, Vas-megyei Ifjúsági Príma-díjas karnagy, zeneszerző, Kőszeg Város Fúvószenekarának karnagya

A művek elbírálásában ezen felül részt vesz Kőszeg Város Fúvószenekarának tagsága is, a tagság egészének szavazata a zsűri többi tagjának egy-egy szavazatával egyenértékű.

Az elbírálás szempontjai: a mű kidolgozottsága, művészi szakmai színvonala, hangszerelése, eredetisége. Külön szempont, hogy a pályamű egy magas szakmai színvonalon működő, de amatőr fúvószenekar számára játszható legyen.

A pályázat díjazása: a pályázaton kiválasztott induló szerzője egyszeri 100 000 Ft díjazásban részesül, a győztes pályamű pedig bemutatásra kerül a 2019. augusztus 31-én megrendezendő I. Végvári Fúvószenekari találkozó keretében. A fődíjon kívül a zsűri odaítélhet különdíjat is, így a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a fődíjas alkotáson kívül akár több művet is díjazzon a bemutatás lehetőségével.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. május 31., 23:59

A pályázat eredményét 2019. június 30-ig közzétesszük a www.koszegifuvoszenekar.hu, és a www.mafusz.hu oldalakon, illetve az eredményről értesítést küldünk a pályázóknak.

Egyéb rendelkezések:

Egy pályázó több zeneművel is pályázhat, ebben az esetben a pályaműveket külön pályázatként kezelve, eltérő jelige alatt, külön küldeményként kérjük postára adni.

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

 •         A pályázó nem felel meg a kiírásban foglaltaknak.
 •         A beküldött pályamű vagy annak hangszerelése nem teljes.
 •         A pályázati dokumentáció, melynek részei a beküldendő anyagok cím alatt olvashatók, nem teljes.
 •         Ha az elektronikus adathordozó, vagy az azon lévő fájlok nem olvashatók (ezért kérjük azt elküldés előtt ellenőrizni, CD/DVD esetén pedig a lehető legkisebb írási sebesség ajánlott).
 •         A beküldött kottán és/vagy elektronikus adathordozón szerepel olyan adat, melyről a pályázó beazonosítható (a személyes adatok csak a beküldendő anyagok között felsorolt, jeligével ellátott zárt borítékban szerepelhetnek).
 •         Ha egy jelige alatt egy pályázó két műve érkezik be.
 •         Ha a pályázat, illetve annak benyújtása bármilyen módon eltér a pályázati kiírásban foglaltaktól.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázaton ne osszon ki díjat abban az esetben, ha a beérkezett pályamunkák színvonala nem megfelelő.

További információ: +36 30 292 20 65; szilagyi.music@gmail.com

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter