A fúvószenekarok szakmai minősítésének szabályai

A minősítési rendszer célja, hogy a hazai és a határainkon kívüli magyar fúvószenekarok és mazsorett együttesek minősítésének értékelése közelítse, illetve a lehetőségek szerint essen egybe Európa többségi részén használatos minősítési rendszerekhez, és egyben őrizze meg a magyar minősítések hagyományos fő célkitűzéseit. Ezt figyelembe véve a zenekari minősítés lényege: a zenekar és karmesterének jelenlegi felkészültségi foka, fejlődésének iránya, a produkció zenei (művészi) színvonala.

Jelentkezés minősítésre

Szakmai minősítését a Szövetség bármely fúvószenei tagszervezete kérheti, aki ellen nincs fegyelmi eljárás, illetve nincs tagsági díjelmaradása. A szakmai minősítési kérelmet a Szövetség Elnökéhez a minősítés időpontja előtt legalább három hónappal kell benyújtani elektronikusan az alábbi űrlap kitöltésével. Az írásos kérelembe meg kell jelölni a minősítés helyét, idejét, a megpályázott minősítési fokozatot és meg kell küldeni a szakmai minősítésen elhangzó művek listáját.

Szakmai minősítési kategóriák:

 • KONCERTFÚVÓS
 • SZÓRAKOZTATÓ (SHOW)
 • NEMZETISÉGI

A zenekarok egy koncerten egy vagy több kategóriában is kérhetik minősítésüket.

A szakmai minősítési kategóriák szintjei:

A) “Alap” szint:
előírt játékidő legalább 20 perc.

B) “Közép” szint:
előírt játékidő legalább 25 perc

C) “Felső” szint:
előírt játékidő legalább 30 perc

D) “Legfelső” szint:
előírt játékidő legalább 40 perc

A szakmai minősítés formai követelményei

A szakmai minősítés csak – lehetőleg beltéri – hangverseny (koncert) keretein belül kerülhet megrendezésre. A különböző műfajok vegyesen, vagy egymásba olvadva, esetleg prózával, fényjátékkel, multimédiával kiegészülve is szerepelhetnek.

A szakmai minősítés műsor-összeállításának követelményei:

Koncertfúvós kategória:

 • A műsoridő legalább 75%-ában a választott kategória és nehézségi szintnek megfelelő, vagy annál magasabb nehézségi szintű darabokat kell játszani.
 • Minden minősítési szinten (A, B, C, D) kötelező egy a választott kategória és minősítési szintjének megfelelő nehézségű, magyar zeneszerző által írt mű.
 • Minden minősítési szinten (A, B, C, D) kötelező egy a választott kategória és minősítési szintjének megfelelő nehézségű induló.

Szórakoztató (show) kategória:

 • A műsoridő legalább 75%-ában a választott kategória és nehézségi szintnek megfelelő, vagy annál magasabb nehézségi szintű darabokat kell játszani.
 • Minden minősítési szinten (A, B, C, D) kötelező egy a választott kategória és minősítési szintjének megfelelő nehézségű, magyar zeneszerző által írt könnyűzenei mű.

Nemzetiségi kategória:

 • A műsoridő legalább 75%-ában a választott kategória és nehézségi szintnek megfelelő, vagy annál magasabb nehézségi szintű darabokat kell játszani.
 • A műsoridő legalább 50%-ában a saját etnikumuk magyarországi vagy magyar etnikumuk saját országának népzenei feldolgozásait, népi táncdallamait kell játszani.

Zsűrizés:

A minősítő bizottság költségeit (zsűrizés díját és útiköltségét) a minősítést kérő zenekar fenntartó/támogató szervének kell biztosítania (a költségekről a Szövetség elnöke ad felvilágosítást). A minősítésen elért eredmények öt évig érvényesek.

A minősítő rendszer előírja, hogy az előadott művek vezérszólama vagy partitúrája egy példányban a zsűri rendelkezésére álljon.

A zsűrizés a következő szempontok figyelembe vételével történik:

 • Intonáció
 • Dinamika, hangzás
 • Ritmus, együttjátszás, tempó megválasztása
 • Karmester és zenekar együttműködése
 • Műsorválasztás, stílus, előadásmód, összhangzás

A szakmai zsűri által adható pontszám: 100, a zsűrizés technikáját, lefolyását a zsűri elnöke határozza meg.

Elérhető minősítési fokozatok:

60 pontig:

61 – 70 pontig:

71 – 80 pontig:

81 – 90 pontig:

91 – 100 pontig:

 Oklevél

 Bronz Fokozat

 Ezüst Fokozat

 Arany Fokozat

 Kiemelt Arany Fokozat

Igény szerint lehetősége van a minősítést kérő zenekarnak egy szakmai konzultációt kérni – útiköltség térítése ellenében – a területileg illetékes elnökségi tagtól.

Minősítési fokozattal rendelkezők új minősítés nélkül öt évig őrizhetik meg a megszerzett szakmai minősítésüket. Szakmai minősítéssel rendelkező fúvószenekarok az elért minősítési fokozatot a nevük mellett használhatják.