A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség (MAFUMASZ) szakmai minősítésének kategóriái

A MAFUMASZ szakmai minősítésének kategóriái meghatározzák, hogy a minősítő hangversenyen milyen jellegű művek hangozhatnak el. A kategóriák meghatározásának nehézségei miatt, minden kérdéses esetben célszerű egyeztetni a Szövetséggel.

Koncertfúvós kategória:

A kategóriába tartoznak az eredeti magyar és külföldi koncertfúvós zenekarra írt darabok, a komolyzenei művek fúvószenekari átiratai műfaji megkötés nélkül. Nem tartoznak a kategóriába a komolyzenei művek könnyűzenei átiratai.

Koncertfúvós kategóriába tartozhatnak a musicalek, filmzenék műfaji megkötéssel

Szórakoztató (show) kategória:

A kategóriába tartoznak azok a zenei stílusok, amely nem tartozik se a komolyzene, se a hagyományos népzene körébe.

Mivel a XIX. század vége óta folyamatosan jönnek létre az új műfajok, amelyek kialakulásuk után számtalan zenei stílusra ágaznak szét, a könnyűzene műfajainak felsorolása lehetetlen, de ide tartozik pl. a ragtime, a blues, a jazz, a R&B, a pop/rock, a reggae, a rap/hiphop és az electro.

Hasonlóan a koncertfúvós kategóriához, a könnyűzenei kategóriába is beletartozhat a musical vagy a filmzene.

Nemzetiségi kategória:

Saját etnikumuk magyarországi vagy magyar etnikumuk saját országának népzenei feldolgozásai, népi táncdallamai. A hagyományos táncos mulatságok, lakodalmak, népünnepélyek sajátos zenélési formáinak zenéje.

A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség (MAFUMASZ) szintjeinél alkalmazott nehézségi besorolások

A MAFUMASZ által használt szintek nem a fúvószenekarok minősítését szolgálják, hanem azok besorolását segítik, hogy a minősítésnél milyen nehézségű műveket kell tudni megszólaltatni és milyen követelményeknek kell megfelelniük. Értelemszerűen egy zeneiskolai fúvószenekar nem mérhető össze egy egyetemi vagy professzionális zenekarral, ezért szükséges őket külön rendszerben minősíteni.

"A" (alap) szint (MAFUMASZ)
GRADE 1 és 2

Ahogy a neve is mutatja kezdő zenekarok kategóriája. Zeneiskolai vagy amatőr zenekarok, akik 1-2 éve kezdték el a zenekari munkát.

Ajánlott összeállítás: „Marching Band” vagy „Young Band” esetleg „Concert Band”

Ajánlott nehézségi fokozat: grade 1 és 2

"B" (közép) szint (MAFUMASZ)
GRADE 3

Több éves tapasztalattal rendelkeznek. Hosszabb, több tételes darabokat is meg tudnak szólaltatni. Legalább egy órás repertoárral rendelkeznek, amiben eredeti fúvószenekari művek és indulók is találhatóak. A zenekar képes az állami ünnepek zenei kiszolgálására.

Ajánlott összeállítás: „Concert Band” esetleg „Symphonic Band”

Ajánlott nehézségi fokozat: grade 3

"C" (felső) szint (MAFUMASZ)
GRADE 4

Több éves tapasztalattal rendelkeznek. A zenekari tagok képesek az önálló hangolásra. Hosszabb, több tételes darabokat is meg tudnak szólaltatni. Legalább egy órás repertoárral rendelkeznek, amiben eredeti kortárs fúvószenekari művek és koncertindulók is találhatóak. A zenekar képes az állami ünnepek zenei kiszolgálására.

Ajánlott összeállítás: „Concert Band” vagy „Symphonic Band”

Ajánlott nehézségi fokozat: grade 4

"D" (legfelső) szint (MAFUMASZ)
GRADE 5 és 6

A kategóriába tartozó zenekarok professzionális szinten képviselik a fúvószenekari kultúrát. A zenekar képes a legnehezebb magyar és külföldi kortárs darabok megszólaltatására, azok professzionális interpretálására. A zenekartól elvárt a tökéletes tisztaság és a precíz játék. A zenekar képes az állami ünnepek zenei kiszolgálására is.

Ajánlott összeállítás: „Symphonic Band”

Ajánlott nehézségi fokozat: grade 5 és 6

A kották nehézségi szintjei

Grade 1 (kezdő): 1-2 éve játszóknak. Főleg negyed és hosszabb, ritkábban nyolcad hangokból álló kotta. Bonyolultabb ritmusokat nem tartalmaz. Kevés előjegyzést használ (maximum 2# vagy 2b). A szólamok együtt mozognak. A hangszerek hangterjedelme korlátozott (főleg közép regiszter).

Grade 2 (alsó): a grade 1-nél nehezebb. Már bonyolultabb ritmusokat is használ (szinkópa, nyújtott, éles). Több előjegyzés is előfordulhat (maximum 4# vagy 4b). A hangszerek hangterjedelme korlátozott.

Grade 3 (középső): a legkényelmesebb kategória. Már előfordulhatnak tizenhatodok és bonyolultabb ritmusképletek. Bármelyik hangnemben íródhat. A hangszerek teljes regiszterét használja (alsó, középső, felső).

Grade 4 (felső): számos ritmus és ütemmérő kombináció is előfordulhat. A hangszerek szélesebb regiszterét használja. A játékosoktól nagyobb figyelmet és több gyakorlást követel.

Grade 5 (legfelső): olyan művek, amelyeket nem lehet rögtön lejátszani. Sok munkával, türelemmel és gyakorlással szólaltathatóak meg.

Grade 6 (professzionális): Csak a legkitartóbbaknak. Nagyon nehéz darabok!

Segítség a nehézségi szint megállapításához

Hangszerösszeállítások

Young Band: a megnevezés inkább a nehézségi fokra utal nem az összeállításra. Általában 4 szólamú elosztás az adott hangszercsoportokra elosztva. Széles variációs lehetőséget biztosít.

Marching Band: kevés szólam – több játékos elvű összeállítás. Majdnem minden szólamból csak egy van: fuvola, klarinét 1-2, szaxofon kórus (opcionális), trombita 1-2, vadászkürt, harsona, tenor vagy bariton, tuba és tetszőleges ütő szólamok.

Concert Band: több szólam egy vagy több játékos elvű összeállítás. Pikoló, fuvola 1-2, oboa (opcionális) fagott, klarinét 1-3, szaxofon kórus, kürt 1-2, szárnykürt 1-2 (opcionális), trombita 1-3, harsona 1-3, tenorkürt 1-2, baritonkürt, tuba 1-2 és tetszőleges ütő szólamok.

Symphonic Band: a legkomplettebb fúvószenekari összeállítás. Pikoló, fuvola 1-2, oboa 1-2, angolkürt (opcionális), fagott 1-2, esz-klarinét (opcionális), klarinét 1-3, altklarinét, basszusklarinét, szaxofon kórus, kürt 1-4, szárnykürt vagy kornett 1-2 (3) (opcionális), trombita 1-3, harsona 1-3, tenorkürt 1-2 (3), baritonkürt, tuba 1-2, nagybőgő, dallamütők, timpani, dobok és egyéb ütőhangszerek. Előfordulhat még hárfa és zongora is.