Közhasznú Szervezet

„A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség a közhasznúságot, mint cél szerinti tevékenységet folytatva végzi a zenei nevelést és oktatást, az ebbéli képességek fejlesztését, a zenei ismeretterjesztést, a fúvószenei értékek társadalmi terjesztését, programok, fesztiválok rendezését, továbbá elősegíti a fúvószenekarok, mazsorett-együttesek létrehozását, hozzájárul működésük feltételeinek javításához. Tevékenysége során szakmai érdekképviseleti funkciót is ellát.” (MAFUSZ Alapszabály)

Balázs Árpád

A szövetség rövid története

A Magyar Fúvószenei Szövetség 199o-ben – leválva a KOTA-tól – Balázs Árpád elnökletével alakult. 1998-2015 Dohos László Liszt-díjas karnagy, a Magyar Honvédség főkarmestere volt az elnöke. 1994 októberében a szövetségen belül megalakult a mazsorett szekció, Dr. Tóthné Rozsályi Judit vezetésével. 2oo1-ben a szövetség közgyűlése megszavazta a névmódosítást, amely szerint Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség néven működik (székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 34-36.). A 2015-ös tisztújító közgyűlésen Dohos László lemondott elnöki megbízatásáról. Az új elnök Szabó Ferenc, a győri Symphonic Band karmestere lett. Dohos Lászlót tiszteletbeli elnökké választották.

A szövetség ügyvezetősége és az elnökség európai minta alapján átdolgozta a minősítési rendszert az amatőr fúvószenekarok és mazsorett csoportok részére, minősítést az együttesek több kategóriában és nehézségi fokozatban kérhetnek. 1999 óta éves rendszerben országos ifjúsági mazsorett fesztiválok kerülnek megrendezésre, amelyek szabályzatát a 2oo3. október 12-i mazsorett szekcióülésen módosítottak

Zenei versenyeket, fúvószene és mazsorett versenyeket és nemzetközi fesztiválokat is szervez-rendez a szövetség. A Magyar Művelődési Intézettel karöltve 2oo3. november 15-16-án megszervezte az I. Országos Fúvós és Mazsorett Konferenciát Sopronban.