A szövetség rendes tagsága

A Szövetség rendes tagja lehet minden hazai és határainkon túli fúvószenei- és mazsorett egyesület, zenekar, népi hangszeres együttes, mazsorett csoport és minden olyan jogi személy, aki a Szövetség céljaival egyetért és kész azok megvalósításában tevékenyen részt venni.

A Szövetség online tagfelvételi kérelmekről az Elnökség dönt.

Valamennyi rendes tag joga:

 • választás,
 • szavazati, tanácskozási és javaslattételi lehetőséggel részt vehet a közgyűlésen,
 • a célokat és feladatokat érintő bármely kérdésben javaslatot tehet az Elnökségnél,
 • időszakonként tájékoztatást kap a Szövetség működését érintő lényeges eseményekről és határozatokról,
 • folyamatos – időszaki kiadvány formájában, továbbá elektronikus úton a Szövetség honlapján tájékoztatást kap a magyar és a nemzetközi fúvós és mazsorett élet eseményeiről,
 • a Szövetség előírásai szerint rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását javasolhatja,
 • tisztségre jelölhető és megválasztható, ha kizáró ok nem áll fenn,
 • igénybe veheti az Országos Kottabank és Címtár szolgáltatásait.

Valamennyi rendes tag kötelezettsége:

 • megtartani az alapszabályt, a Szövetség vezető szerveinek határozatait,
 • a Szövetség eredményes működését elősegíteni, a vállalt anyagi és társadalmi hozzájárulást teljesíteni,
 • védeni a Szövetség vagyonát,
 • a tagdíjat határidőre évenként megfizetni folyó év március 31 ig.

 

A tagsági viszony megszűnik:

 • önkéntes kilépés,
 • a Szövetség részéről történő megszüntetés,
 • kizárás,
 • elhalálozás következtében.

A kilépési szándékot az Elnökséghez írásban kell bejelenteni.

A Szövetség Küldöttgyűlése megszünteti a tagsági viszonyt, ha a tag:

 • a Szövetség érdekét súlyosan sértő, vagy veszélyeztető magatartást tanúsít,
 • a Szövetségnek szándékosan anyagi vagy erkölcsi kárt okoz,
 • a tagsági viszonyból eredő kötelezettségének felróható okokból ismételt felszólítás ellenére nem tesz eleget,
 • aki egy évi tagdíjjal hátralékban van és ezt az írásbeli felszólításban megszabott időn belül nem fizeti meg és a Fegyelmi Bizottság javasolja,
 • más, hasonló országos fúvószenei vagy mazsorett szervezet tagja.

A tagsági viszony megszűntével a befizetett tagdíj nem követelhető vissza.