„Pereces 110”

Pályázat fúvószenekari mű megírására

A Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar 2021-ben ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A jubileumi év keretében a Bányász Kulturális Egyesület pályázatot hirdet új magyar fúvószenekari mű megírására, ami kifejezetten az együttes számára íródik.

 1. A pályázat neve: „Pereces 110”
 2. A pályázat célja:
 • Új, magyar, az amatőr fúvószenekarok számára is játszható és előadható darabok megszületése.
 1. A pályázók köre:
 • Bármely magyar zeneszerző, lakhelyre és életkorra való tekintet nélkül.
 1. A pályamű:
 • Befejezett, végig meghangszerelt még el nem hangzott mű.
 • Csak tonális darabokat fogadunk el!
 • Kizárólag zenekari darabot várunk (nem lehet concerto, vagy versenymű) egyéb műfaji megkötés nincs. Lehet induló, karakterdarab, tánc vagy többtételes darab – amennyiben nem haladja meg a maximális időtartamot.
 1. Időtartam:
 • Legfeljebb 8 perc
 1. Nehézségi fok:
 • A fúvószenekart elsősorban amatőr, zeneszerető tagok alkotják. A zenekar jelenlegi szintje: „Grade 3” (középső). Előfordulhatnak tizenhatodok és bonyolultabb ritmusképletek. 4#-4b ig bármelyik hangnemben íródhat. A hangszerek általánosan használt regisztereit használja
 1. Előadói apparátus:
 • Pikoló,
 • Fuvola (2. opcionális),
 • Oboa, (ad lib.)
 • Fagott, (ad lib.)
 • Esz klarinét (ad lib.)
 • Klarinét in B 1-2-3.
 • Basszus klarinét (ad lib.)
 • Esz alt szaxofon (2. szólam opcionális),
 • B tenor szaxofon (2. szólam opcionális),
 • Szárnykürt in B 1-2,
 • Vadászkürt 1-2 (3-4 szólam opcionális),
 • Tenorkürt, (2. szólam opcionális),
 • Baritonkürt, (ad lib.)
 • Trombita in B 1-2-3,
 • Harsona 1-2-3,
 • Tuba F-B,
 • Basszus gitár (ad lib.)
 • Ütő: legfeljebb 4 játékos kisdob, nagydob, cintányér (párban és függesztve is), dobszerelés, harangjáték, triangulum, claves, csörgőkarika, konga (2 db).

A hangszerelésben legalább a vastagon szedett szólamokat fel kell használni. Esetleges extra hangszer igény esetén vegye fel a kapcsolatot a zenekar karmesterével: Lendvai Péter lendvaipetre@gmail.com

 1. Nevezési díj:
 • 5 000 Ft., azaz ötezer forint beküldött pályaművenként, melyet az OTP Banknál vezetett 11734004-20466608 számú bankszámlaszámra kell átutalni. A megjegyzés rovatba a pályázó neve és a pályázat neve „Pereces 110” szerepeljen. (pl.: Minta Béla, Pereces 110)
 1. A pályamű beküldése:
 • A pályázati anyagot kizárólag postai úton fogadjuk el, amit az Egyesület székhelyére kérjünk megküldeni:

3518 Miskolc Bollóalja u. 160. A borítékra írják rá, hogy „Pereces 110”

 1. Beküldési határidő:
 • május 15. napján éjfélig. A beküldési határidő a pályázat kiírójának történő kézbesítését jelenti.
 1. Pályázati dokumentáció, beküldendő anyagok:
 • A pályamű partitúrája
 • Rövid önéletrajz (legfeljebb egy A4 oldal terjedelemben)
 • Aláírt pályázati adatlap
 • Pályamű leírása
 • Befizetést igazoló csekk, vagy számlakivonat másolata.
 1. Szakmai bírálat:
 • A pályaműveket háromtagú szakmai zsűri bírálja el. A zsűri csak a partitúrákat kapja kézhez és a pályaműveket anonim módon bírálja el, ezért a beadott partitúrán nem szerepelhet semmiféle – a szerzőre vonatkozó – utalás.
 • A zsűri tagjai:
  • Ács Gyula, a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, tanára, karnagy, zeneszerző,
  • Kerek Gábor Közeledő, a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, karnagy, zeneszerző
  • Szabó Ferenc, Hidas Frigyes-díjas karnagy, a MAFUMASZ elnöke, a győri Széchenyi Egyetem tanára, a Győr Symphonic Band karnagya
 • A zsűri kiválasztja a megítélése szerint legmegfelelőbbnek tartott – legfeljebb – öt pályaművet. Ezen kiválasztott pályaművek jutnak a koncertműsorba.
 1. Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:
 • a pályázati dokumentáció hiányos
 • a beküldött pályamű vagy annak hangszerelése nem teljes
 • a szerzőre kilétére vonatkozó utalás van a partitúrán
 • a nevezési díjat nem fizette meg
 • a szólamanyag nem érkezik meg időre
 1. Díjazás és felhasználási jogok:
 • Minden kiválasztott pályamű teljes egészében elhangzik egy nyilvános előadáson, amiről hangfelvétel is készül.
 • A koncert elhangzó művek mindegyike díjazásban részesül. A díjak összegét a művek kiválasztása után tudjuk megállapítani.
 1. Egyéb rendelkezések:
 • Egy pályázó legfeljebb 2 művel pályázhat. Ebben az esetben külön-külön kell a pályázatot beküldeni, illetve a nevezési díjat megfizetni.
 • A pályamű (partitúra) mellett a pályázó nem kötelező jelleggel benyújthatja a pályamű zenekari szólamanyagát, és bármilyen egyéb hangzóanyagát.
 • Csak jól olvasható kézzel írott, vagy számítógépes programmal szerkesztett kottát fogadunk el.
 • A szakmai zsűri a döntőbe jutott művek listáját június 01. napjáig a megadott elérhetőségeiken kiértesíti a pályázókat.
 • A szakmai zsűri döntése végleges, fellebbezésre nincs mód.
 • A döntőbe jutott műveket előreláthatólag 2021 augusztus közepén ( augusztus 12. – 19. között) nyilvános hangverseny keretein belül bírálja el a zsűri. Ezért a döntős darabok zenekari szólamanyagait – amennyiben még nem küldte el – legkésőbb 2021. június 15. napján éjfélig kell megküldeni a banyaszklub@gmail.com email címre.
 • A díjakat a pályázat kiírója a díjazottak részére a jelentkezési lapokon megadott bankszámlaszámokra utalja át. A díjazás összege utáni adó bevallása a díjazottakat terhelik.
 • Jelen pályázat megvalósulásának naptári ütemezése a koronavírus járványügyi intézkedései miatt változhat, illetve későbbre tolódhat.
 • A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázattal, a részvétellel, a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel: Hétfőtől péntekig 10:00-17:00 óra között a +36 46/439-633 telefonszámon vagy az Egyesület email címén:banyaszklub@gmail.com .

Pályázat ütemezése:

 1. Pályázat beküldési határideje május 15.
 2. Művek kiválasztása június 01.
 3. Szólamanyag beérkezésének határideje június 15.
 4. Nyilvános hangverseny augusztus 12-19.

Miskolc, 2021. február 15.

Támogatóink:

Nemzeti Kulturális Alap

MAFUMASZ (Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, Mecénás Alap

Bazin Levente önkormányzati képviselő

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.